Att tänka på vid husköp

Att köpa hus är för de flesta av oss, ett av livets största inköp. Kanske har du hittat det där fantastiska huset som du bara väntat på, eller ett som passar perfekt just nu.

Ändå är de flesta av oss ängsliga vid husköp. Det är så mycket saker som kan gå fel. Hur är taket? Stämmer verkligen värmekostnaderna? Kanske finns det dolda fel? Kanske ser du sprickor i väggarna på det nya huset och undrar hur allvarligt det egentligen är. Eller så nämner ägarna att det finns vissa sättningar, och du undrar vad innebär det egentligen.

 

Här reder Geobear ut vad du bör tänka på vid köp av hus – när det gäller sättningar.

 

Dolda fel i hus

Sättningar är resultatet av att husets grund sjunker – det vill säga den sätter sig. Det är alltså en nedåtgående rörelse på hela, eller delar av huset.Dålig bärighet - svag mark - Geobear

Oftast beror sättningar på förändrade markförhållanden. Om husets grund har byggts i en sluttning, kan marken långsamt flytta sig nedåt/bortåt på grund av till exempel vattenflöden från regn. Det kan orsaka skador – sättningar – i grunden. Andra faktorer som kan skapa sättningsproblem är stora träd eller växter i närheten av en byggnad. Sättningar kan även uppstå på grund av läckande rör, som likt kraftigt regn kan spola bort, eller ändra förutsättningarna för marken under huset.

Sättningar är ett problem som bör åtgärdas så snart som möjligt. Ju förr desto bättre, eftersom konsekvenserna kan förvärras med tiden. Geobear geopolymerinjektering ökar markens bärighet och kan lyfta tillbaka huset till sin ursprungliga nivå.

Ibland är försämrade markförhållanden inte orsaken till den sjunkande rörelsen. I vissa fall kan det bero på att belastningen på golvet och grunden ökat och det resulterar i att huset börjar sjunka. Det beror på att marken under huset komprimeras, volymen minskar och huset följer med nedåt.  Ett hus grund är konstruerat för den tyngd som den ursprungliga designen av huset hade. Om man bygger till, eller bygger ut, är det viktigt att säkerställa att grunden klarar den nya belastningen, eller att den nya grunden byggs med korrekt förarbete – för att undvika sättningsproblem i framtiden.

 

Här kan du läsa mer om marksättningar

 

Hur vet jag om huset har sättningsproblem?

Okej – så nu vet du vad sättningar innebär. Men hur vet du om huset du vill köpa har sättningar?

Det enklaste sättet att utröna om det finns sättningsproblem i villan, radhuset eller annan typ av fastighet är att titta efter:

 

Sprickor

Först och främst är de stora sprickor du ska leta efter. Ser du några av nedanstående symptom – kan huset vara drabbat av sättningar:

 

Här kan du läsa mer om sprickor i hus och hur de hör ihop med sättningar.

Sprickor i väggarna - Geobear

 

Lutande golv

Får du en känsla av att huset är snett? Det kanske stämmer!

Ett annat vanligt tecken på sättningar är att golven börjar luta. Ibland kan man faktiskt känna det tydligt bara genom att gå på dem. Annars är det enklaste sättet att tittar runt socklarna. Har det uppkommit glipor mellan sockel och golv – då finns det risk att huset är drabbat av sättningsproblem.

 

Här kan du läsa mer om sjunkande golv.

sjunkande golv

Fönster och dörrar fastnar

Anledningen till att fönster och dörrar fastnar är för att de förblir raka, medan karmen som de sitter i blir sne på grund av rörelser i huset. Såklart kan det tillfälligt bero på att något har svällt på grund av fukt, kanske har dörren stått öppen när det regnar. Men om huset har flera fönster eller dörrar som inte går att öppna, då kan det vara dags att vara observant efter andra tecken på sättningar!

Ett annat tecken på att huset lutar, och kan ha drabbats av sättningsproblem, är om dörrar eller fönster är självstängande. Alltså om du släpper de när de är öppna, så går de igen av sig själva. Det kan såklart vara ett monteringsfel eller inställning för dörren eller fönstret, men även här kan du vara extra uppmärksam på andra tecken om du märker att dörrar och fönster går igen av sig själva.

 

Här kan du läsa mer om fönster och dörrar som fastnar eller kärvar.

Bild på fönster som inte går att öppna

Kan man åtgärda sättningsproblem?

Du har dragit slutsatsen att det verkar finnas sättningsproblem i villan du tänker köpa.  Så frågan kvarstår; går det att göra någonting åt sättningarna utan att riva hela huset?

Det snabba svaret är: Ja!

Det enklaste och mest störningsfria sättet att åtgärda sättningsproblem är med geopolymerinjektering. Traditionella metoder såsom pålning, innebär att golvet behöver rivas ut och projekten kan vara i flera månader. Med geopolymerinjektering genomförs den största, eller stora delar, av projektet utifrån och resterande genom små hål som borras i golvet inomhus. Ett villaprojekt tar vanligtvis 1-2 dagar, och kan förslagsvis genomföras innan eller samtidigt som du flyttar in i det nya huset.

 

Här kan du läsa mer om Geobear-metoden.

Sättningar i hus

Kan man få huset rakt igen?

Om villan sjunkit mycket kan det kännas obehagligt att befinna sig inne i huset, eftersom golven lutar. Dessutom blir det opraktiskt vid möblering, och sprickor eller glipor vid fönster och dörrar kan orsaka kallras och drag. Kan man köpa hus med snett golv och göra något åt det? Kan man få huset rakt igen?

Det snabba svaret är: Ja!

Expansiva geopolymerer kan lyfta tillbaka huset till ordinarie nivå. Blir huset rakt igen, blir även golven raka igen. Oftast innebär golvlyft, eller lyft av väggar även att sprickor som uppstått går tillbaka. En vanlig missuppfattning är att lyftet bara är en kosmetisk åtgärd, utan att behandla kärnan till problemet. På Geobear genomför vi golvlyft först efter att markens bärighet har bekräftats, eller förbättrats med geopolymerinjektering. Huset står alltså stadigt först, sen finns möjligheten att lyfta tillbaka huset till ursprunglig nivå.

Här kan du läsa mer om golvlyft

 

Checklista för sättningsproblem – att ta med vid husköp

Vi på Geobear får många frågor från personer som är osäkra på om de ska köpa hus med sättningsproblem eller ej. Oron är befogad, då sättningar alltid bör åtgärdas då risken finns att de förvärras. Nedan finner du en checklista att ta med när du går på visningen. Har du fyllt i den, och den visar att det finns risk att huset lider av sättningsproblem, då blir det mycket enklare för våra sättningsexperter att hjälpa dig.

 

Ladda ner checklistan för sättningsproblem här.