Sälja hus – Att tänka på

Att sälja sitt hus påverkar en ofta både känslomässigt, och ekonomiskt. På dagens fastighetsmarknad förväntar sig de flesta av oss att göra en bra affär när vi säljer våra kära hus. Många saker påverkar slutpriset som köparna är villiga att betala. Sättningsproblem är en sak som påtagligt kan dra ned slutpriset.

 

Här reder Geobear ut vad du bör tänka på när du ska sälja ditt hus – när det gäller sättningar.

Vad är sättningar?

Sprickor i väggarna - GeobearSättningar är resultatet av att husets sjunker – det vill säga den sätter sig. Det är alltså en nedåtgående rörelse på hela, eller delar av huset.

Oftast beror sättningar på förändrade förhållanden i marken. Om husets grund har byggts i en sluttning, kan marken långsamt flytta sig nedåt/bortåt på grund av vattenflöden från till exempel regn. Det kan orsaka skador – så kallade sättningar – i grunden. Andra faktorer som kan orsaka problem med sättningar är stora träd och växter i närheten av byggnaden. Sättningar kan även uppstå på grund av läckande rör, som likt kraftigt regn kan spola bort, eller ändra förutsättningarna för marken under ditt hus.

Sättningar är ett problem som bör åtgärdas så snart som möjligt. Ju förr desto bättre, eftersom konsekvenserna kan förvärras med tiden. Geobear geopolymerinjektering ökar markens bärighet och kan lyfta tillbaka huset till sin ursprungliga nivå. Det finns alternativ som är aktuella även om du överväger att flytta inom kort. Läs mer om Geobear-metoden här.

Ibland är försämrade markförhållanden inte orsaken till att huset sjunker. I vissa fall kan det bero på att en ökad belastningen på golvet eller grunden och det i sin tur resulterar i att huset börjar sjunka. Det beror på att marken under huset komprimeras, vilket innebär att volymen minskar och huset följer med nedåt.  Husets grund är konstruerad för den tyngd som den ursprungliga designen av huset hade. Om du byggt till, eller byggt ut, utan att säkerställa att grunden klarar den nya belastningen – kan det resultera i sättningsproblem. Även felaktig förarbete kan vara orsaken till sättningsproblem, som kan uppstå snabbt, eller långt senare.

 

Här kan du läsa mer om marksättningar

 

Hur vet jag om huset har sättningsproblem?

Så nu vet vi du vad sättningar innebär. Men hur vet du om ditt hus har drabbats av sättningsproblem?

Det enklaste sättet att utröna om det finns sättningsproblem i villan, radhuset eller annan typ av fastighet är att titta efter:

Sprickor

Först och främst är de stora sprickor du ska leta efter. Ser du några av dessa symptom – kan ditt hus vara drabbat av sättningar:

  • Väggens sidor är på olika höjd
  • Det finns glipor mellan dörren och dörrkarmen
  • Det finns glipor/mellanrum mellan fönster och fönsterkarmen
  • Sprickorna är bredare än 5 mm.

 

Här kan du läsa mer om sprickor i hus och hur de hör ihop med sättningar.

 

Sprickor i väggen

Lutande golv

Har du en känsla av att huset lutar? Det kanske stämmer!

Ett vanligt tecken på sättningar är att golven lutar. Ibland kan man faktiskt känna det tydligt bara genom att gå på dem. Eller så kan du helt enkelt lägga ett vattenpass på golvet för att se om det är rakt, eller släppa en boll på golvet och se vart den rullar. Där har du svaret! Annars är ett tydligt tecken om det uppkommit glipor mellan sockel och golv – då finns det risk att huset är drabbat av sättningsproblem.

 

Här kan du läsa mer om sjunkande golv.

Ekerödsrasten Stabilisering

Fönster och dörrar fastnar

Anledningen till att fönster och dörrar fastnar är för att de förblir raka, medan karmen som de sitter i blir sne på grund av rörelser i ditt hus. Såklart kan det tillfälligt bero på att något har svällt på grund av fukt, kanske har du lämnat dörren öppen när det regnar. Om det inte förbättras efter några veckor, eller om du märker att flera dörrar och fönster kärvar. Då kan det vara dags att vara observant efter andra tecken på sättningar!

Ett annat tecken på att huset lutar, och kan ha drabbats av sättningsproblem, är om dörrar eller fönster stänger sig av sig själva. Alltså om du släpper de när de är öppna, så glider de igen av sig själva. Om problemet inte funnits tidigare beror det troligen inte på ett monteringsfel eller inställning för dörren eller fönstret. Så även här bör du vara extra uppmärksam på andra tecken på sättningar, såsom sprickor och lutande golv.

 

Här kan du läsa mer om fönster och dörrar som fastnar eller kärvar.

Bild på fönster som inte går att öppna

Kan man åtgärda sättningsproblem?

Du har dragit slutsatsen att ditt hus verkar luta och det kan bero på sättningsproblem. Då är frågan, är det värt att göra något åt det innan du säljer huset? Och går det ens?

Det snabba svaret är: Ja!

Det enklaste och mest störningsfria sättet att åtgärda sättningsproblem är med geopolymerinjektering. Det finns andra alternativ, såsom den traditionella metoden pålning, men den innebär att golvet behöver rivas ut och projekten kan vara i flera månader. (Betongdamm i hela huset är knappast det du önskar inför fotograferingen till husannonsen!)

Med geopolymerinjektering genomförs den största, eller stora delar, av projektet utifrån och resterande genom små 12 millimeters hål som borras i golvet inomhus. Ett villaprojekt tar vanligtvis 1-2 dagar, och det genomförs förslagsvis innan försäljningen sätter igång för att du ska ha underlag på att husets sättningsproblem har åtgärdas.

Att inte åtgärda sättningsproblem kan göra att du förlorar miljonbelopp vid försäljning – därför rekommenderar vi alltid att du, och inte köparen, genomför grundstabiliseringen. Läs mer om vad Svensk Fastighetsförmedling säger om värdeförlusten vid sättningsproblem i villor.

 

Här kan du läsa mer om Geobear-metoden.

Kan man få huset rakt igen?

Om ditt hus sjunkit mycket kan det kännas obehagligt att befinna sig inne i huset, eftersom golven lutar. Dessutom blir det opraktiskt vid möblering – kanske vickar borden och stolarna? Eller så har det uppstått sprickor, eller glipor vid fönster och dörrar som orsakar kallras och drag. Men kan man få huset rakt igen?

Det snabba svaret är: Ja!

Expansiva geopolymerer kan lyfta tillbaka ditt hus till ordinarie nivå. Blir huset rakt igen, blir även golven raka. Oftast innebär golvlyft, eller lyft av väggar, att även sprickor som uppstått inne i ditt hus eller på fasade går tillbaka. En vanlig missuppfattning är att lyftet bara är en kosmetisk åtgärd, utan att behandla kärnan till problemet. På Geobear genomför vi golvlyft först efter att markens bärighet har bekräftats, eller förbättrats med geopolymerinjektering. Ditt hus står alltså stadigt först, sen finns möjligheten att lyfta tillbaka huset till ursprunglig nivå. När huset står stadigt, och utan lutande golv är det enkelt att spackla igen sprickor och fixa till ytor för att huset ska få ett betydligt bättre utgångsläge vid försäljningen.

 

Här kan du läsa mer om golvlyft

Bild på vardagsrum med soffa stol och rakt golv

Dokumenterad geopolymerinjektering

Det kan kännas underligt att stabilisera grunden och lyfta golven när man planerar att flytta. Men alternativet är oroliga köpare, och lägre försäljningspris. Och deras oro är befogad, då sättningar alltid bör åtgärdas då risken finns att de förvärras. Vi på Geobear får många frågor från personer som är osäkra på om de verkligen vågar köpa ett hus med sättningsproblem – något du bör ha i åtanke när du ska sälja hus.

Använder du Geobear-metoden, kan du lugna dina köpare med att huset kommer stå stadigt. Du får certifikat på att arbetet är genomfört och garantin följer med huset, så att nya ägarna kan känna sig trygga när de flyttar in.

 

Läs mer om Geobear-metoden här