Varför är geopolymerinjektering bättre för miljön jämfört med traditionell grundförstärkning?

 

Att injektera geopolymer är bättre för miljön jämfört med traditionell pålning eftersom geopolymer är skapat av industriellt avfallsmaterial. Material som används är exempelvis flygaska eller masugnsslagg vilket finns i överflöd och ett material som inte är dyrt. Det här minskar mängden avfall som skickas till deponier och produktionen av geopolymer släpper ut mindre växthusgaser jämfört med produktionen av cement som används inom traditionell grundförstärkning

 

Dessutom kan injektering av geopolymer vara en mer effektiv och mindre störande process än traditionell grundförstärkning, vilket kan innebära schaktning och transport av stora mängder jord och tunga maskiner på tomten. 

Villaägare - Geobear

 

Expanderande geopolymer kan vara ett hållbart alternativ vid grundförstärkning när det används på ett lämpligt sätt. Geopolymer är tillverkat av industriellt avfallsmaterial som flygaska och masugnsslagg vilket kan minska mängden avfall som körs till deponier och även användningen av nyproducerat material. Dessutom kan användningen av geopolymer minska koldioxidavtrycket för byggprojekt eftersom materialets tillverkningsprocess producerar betydligt mindre koldioxid jämfört med traditionell tillverkning av cement. 

 

När geopolymer används för grundförstärkning kan det användas för att stabilisera marken, förhindra jorden från att bli flytande och förbättra bärförmågan. Detta kan minska behovet av schaktning och ersättning av olämpliga jordar vilket kan resultera i minskade utsläpp från transport och avfallsgenerering. Dessutom kan användningen av geopolymer förlänga livslängden för befintlig infrastruktur, vilket minskar behovet av nybyggnation och utsläppen från bygget. 

 

Det är dock viktigt att notera att hållbarheten vid användning av geopolymer är starkt beroende av den specifika miljökontexten där den injekteras samt hur materialet appliceras.

 

< TILLBAKA