Undvik läckage

Geobears vattentätning via skärminjektering blir allt vanligare i flera länder för tätning och säkring av områden där jorden riskeras att spolas iväg eller vatten riskerar att rinna in. Den ökande mängden översvämningarna under de senare åren har framkallat ett behov av förebyggande åtgärder för vatteninträngning.

Geobears process för vattentätning bygger på injektering av geopolymerer. Materialet, som i sig är vattenavstötande, skapar en ogenomsläpplig barriär i det behandlade området. När geopolymerinjekteringen är genomförd kan vatten, eller andra vätskor inte längre tränga in i det säkrade området.

Geobears metod för vattentätning kan användas på byggplatser, där en barriär mot inträngande vatten behövs för att underlätta byggarbetet, till exempel vid en läckande spont. Även konstruktioner som redan befinner sig under vatten- eller grundvattennivån kan skärminjekteras om de finns risk för vattenmigration eller erosion. Geobears ingenjörsteam tar tillsammans med er fram en projektplan för att lösa problemet, snabbt och enkelt. Geobears geopolymerer är bevisat säkra att använda nära, i eller under vatten.

 

 

Geopolymerer och vattentätning

Tester på genomsläppligheten för vatten har gjorts, både på rena geopolymerer, men även på mark som har injekterats med geopolymerer. Dessa prover hade en densitet på nära 50kg per kubikmeter. Den densiteten anses vara låg (då densiteten påverkas av många faktorer såsom trycket från omgivande mark som geopolymeren utsätts för) och bör därför ses som ett worst-case scenario.

Baserat på dessa resultat kunde slutsatsen dras att geopolymeren består av nästa helt slutna porer, som inte tillåter vatten. Den mycket låga genomsläppligheten uppmättes i det provmaterial som bestod av både jord och geopolymer. Metoden erbjuder mycket bra skydd mot markerosion som beror på vatten.

Sponttätning

Geokonstruktioner såsom spont används vid större schaktdjup, alternativt om schaktarbeten befinner sig nära befintliga byggnader eller trafik. Schaktbotten kan ligga under grundvattennivån och då används tätspont för att förhindra vattenflödet in i schaktgropen. Trots tätsponten kan vattenflödet ändå tränga sig in i schakten om, till exempel, det ligger ett vattenförande jordlager mellan spontfoten och det täta jordlagret eller berg.

Traditionella lösningar för inträngande vatten vid tätspont är bland annat jetinjektering, gjutning av kantbalk och kontinuerlig länshållning genom urpumpning. Dessa lösningar kan kräva stora maskiner och omfattande etableringar och de kan vara komplicerade och tidskrävande.

Geobear erbjuder en smart lösning för vattentätning genom att injektera geopolymer på bestämda positioner och djup. Utsatta områden lokaliseras och injekteras med 12 millimeters rör.

 

Fördelar med geoteknisk vatten- och sponttätning

 • Reducering av markerosion.
 • Inget buller eller vibrationer.
 • Miljömässigt neutralt material.
 • Snabb och kostnadseffektiv metod.
 • Inga stora och tunga maskiner krävs.
 • Undvik eller förhindra vattenintrång.
 • Materialet injekteras med hög precision.
 • Förebyggande åtgärd mot marksättning.
 • Omedelbara resultat för tätning mot läckage.
 • Materialval efter projektets specifika förutsättningar

 

Intresserad av vatten- och sponttätning med hjälp av geopolymerer?

Om du vill ha mer information om vatten- och sponttätning, eller önskar en offert, ring oss idag på 010-14 550 15 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning för dina tätningsproblem.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.