Lösningar som Geobear erbjuder

Geobear erbjuder lösningar med hjälp av vår innovativa geopolymerteknologi. Med hjälp av Geobear geopolymerer kan svag mark förstärkas. Då marken förstärks under grunden eller konstruktionen stabiliseras stannar sättningen. Med hjälp av geopolymerer kan även lyft av byggnader eller konstruktioner tillbaka till ordinarie nivå genomföras. Geobear använder sina specialframtagna geopolymerer på flertalet olika sätt.

Markförstärkning

Markförstärkning gör just det – förstärker marken. Markförstärkning används då det finns behova av att öka på markens bärighet. Detta genomförs genom injektering av geopolymer i jorden, oftast direkt under grunden. Geopolymeret binder och komprimerar jorden och vid behov kan konstruktionen sedan lyftas tillbaka till den nivå man önskar. Markförstärkning är även en mycket bra lösning vid ökad belastning, av till exempel ett industrigolv, då marken kan förstärkas preventivt för att klara den större tyngden.

Golvlyft och golvutjämning

Geobear har utvecklat erbjuder en snabb, säker och snygg lösning för att lyfta golv, byggnader och konstruktioner. Geobears lyft av byggnader eller golvlyft är en noggrant kontrollerad process. Objekt som kan repareras är allt från små villor och sommarstugor till stora industribyggnader och infrastruktur.

Stabilisering

Markstabilisering förstärker och lyfter upp. Då man vill öka på markens bärighet injekterar man en geopolymer i jorden, direkt under grunden. Geopolymeret tätar jorden och vid behov kan konstruktionen lyftas tillbaka till den nivå man önskar.

PowerPile™ Pålning

PowerPile-pålning är en geoteknisk lösning från Geobear, som används vid grundförstärkning av byggnader och konstruktioner. Särskilda geopolymer-pålar injekteras i marken, direkt under sättningen. PowerPile-pålning används i områden där marken är väldigt mjuk, till exempel mycket lerig mark med hög fuktighet. Det är en snabbare, enklare och billigare metod än traditionell pålning.

Tomrumsfyllning

Geobears tomrumsfyllning kan användas för att fylla igen tomrum av alla storlekar. Våra lösningar är idealiska för igenfyllnad av rör, källare, tunnlar, kulvertar grottor, gruvschakt och kanaler som av någon anledning tagits ur bruk. Uppfyllning av tomrum säkerställer att dessa inte kollapsar eller utgör ett riskmoment.

Vattentätning

Geobear erbjuder lösningar för vattentätning eller skärminjektering som det ibland kallas. Med hjälp av vattentätning kan läckage stoppas i till exempel dammar eller andra väggar som utsätts för vatten. Vatteninträngning som uppstått vid spontning kan också stoppas med vattentätande geopolymerinjektering. Geopolymer injektering är ett effektivt erosionsskydd i till exempel hamnområden. Geopolymererna reagerar inte med vatten, så de kan användas säkert även under vattenytan.

Fördelar med Geobears lösningar och tjänster

Genom att välja Geobear kan du som kund uppnå tydliga besparingar både vad gäller tid och pengar. Detta eftersom geopolymer injektering varken kräver schaktning, rivning eller behov av stora maskiner.

Vårt servicenätverk täcker hela Sverige

Geobear en pionjär inom branschen, med snart 40 års erfarenhet av geopolymerinjektering. Vi strävar efter att fortsätta vara det ledande namnet inom branschen I Sverige och kundernas första val – även i framtiden.

Tack vare år av utveckling kan vi möta behov hos en mängd olika branscher och sektorer. Våra tjänster är idealiska för sättningsreparationer av vägar, järnvägar, bostadshus, kommersiella fastigheter och industriella byggnader. Vi erbjuder även mycket effektiva lösningar till arbetsplatser där användande av traditionella metoder såsom pålning inte är aktuellt på grund av till exempel behovet av att stänga ned verksamheten.

Geobear åtgärdar sättningsproblem i hela Sverige.

Med våra tjänster ger vi tre kundlöften:

1. Störningsfri process: Varje projekt planeras och genomförs på ett sådant sätt att det orsakar minsta möjliga störning för dig som kund och för närmiljön.

2. En konkurrenskraftig investering: Geobears tjänster är konkurrenskraftiga då de är både störningsfria och inte för med sig omfattande extrakostnader, på grund av t.ex produktionsstopp eller tillfälliga lokaler.

3. Snabb process: Med Geobears lösningar genomförs oftast villaprojekt på endast en dag, och större kommersiella- och infrastrukturprojekt på dagar istället för veckor eller månader som med traditionella metoder.

Vill du ha en offert, eller har du några frågor om Geobears tjänster?

Ring oss på 010-14 550 15, eller kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret. Våra experter hjälper dig kartlägga sättningsproblemet och bokar in en sättningsinspektion.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.