Hälsa och säkerhet

Vi är fast beslutna att se till att alla som jobbar för Geobear ska återvänder hem säkert och skadefritt. Även om vårt mål är noll olyckor, så är vi väl medvetna om att detta är ett utmanade mål inom byggindustrin. För att uppnå detta mål vet vi att träning, erfarenhet och tillsyn är lika viktigt som att skapa en positiv hälso- och säkerhetskultur. En kultur där alla inom företaget ”äger” hälsa & säkerhet. Med det menar vi att hälsa och säkerhet inte bara kommer som regler uppifrån, från ledningsgrupper och chefer, utan är något som alla anställda och underleverantörer deltar aktivt i.

Att äga hälsa och säkerhet innebär att personer tar hand om sig själva och ser och observerar sin arbetsplatsmiljö. Varje person ansvarar för att agerar till förmån för att åtgärda osäkra förhållanden, följa riktlinjer, ifrågasätta problem, belysa osäkerheter och rapporterar incidenter.

Hos Geobear föregår högsta ledningen med gott exempel genom att integrera hälsa och säkerhet i alla beslut och all planering. Vår strategi är att alla anställda, på alla nivåer inom företaget, ska använda bästa möjliga tillvägagångssätt när det gäller säkerhetprocesser.

Detta uppnås genom:

1) ett kontinuerligt utbildningsprogram för att utveckla färdigheter och kompetens;
2) att säkerställa att hälsa & säkerhet är en punkt på alla ledningsmöten;
3) att planlägga säkerhetsmöten för platschefer en gång i månaden;
4) att ha regelbunden kommunikation med personal om säkerhetsfrågor;
5) att ha regelbundna platsinspektioner; och
6) att upprätthålla våra säkerhetsintyg, inklusive BS OHSAS 18001, Safe Contractor, CHAS, Constructionline och RISQS.

 

 

< TILLBAKA