Sammandrag

Industrifastighetens golv hade sjunkit och behövde förstärkas då en ny produktionslinje skulle byggas. Viktigt för företaget var att arbetet gjordes snabbt och utan att störa verksamhetens produktion. Industrins betongplatta hade sjunkit på grund av att det finns lera/torv under industrigolvet, och att det är cirka 22 meter ner till berg. När leran konsoliderats av lasten från betonggolvet, så sjönk betongplattan med cirka 1-2 centimeter per år, beroende på vilken lertyp/torv som fanns under ett specifikt område. Industrihallen är byggd 2007. En totalyta på 2100 kvadratmeter injekterades och arbetet utfördes på 21 dagar.

Tillämpad teknologi

För projektet användes metoden för golvutjämning samt geopolymer injektering.

Resultat

En totalyta på 2100 kvadratmeter injekterades med geopolymer. På de värst drabbade områdena hade golvet sjunkit som mest 140 millimeter. Geobear injekterade och lyfte upp plattan till ursprunglig nivå, i överenskommelse med kunden, så att produktionen kunde hållas igång utan störningar. Hela arbetet tog 21 dagar att genomföra.