Sammandrag

Industrifastighetens golv hade sjunkit och måste förstärkas då en ny produktionslinje skulle byggas. Viktigt för företaget var att arbetet gjordes snabbt och utan att störa deras verksamhet i produktionen. Betongplattan hade sjunkit pga att det finns lera/torv under industrigolvet och är ca 22m till berg och när leran konsolideras av lasten från betonggolvet så sjunker betongplattan med ca 1-2 cm per år beroende på vilken lertyp/torv det är. Industrihallen är byggd 2007. En totalyta på 2100m2 injekterades och utfördes på 21 dagar.

Tillämpad teknologi

För projektet användes metoden för golvutjämning samt geopolymer injektering

Resultat

En totalyta på 2100m2 injekterades med geopolymer och golvet hade sjunkit som mest 140mm. Uretek injekterade och lyfte upp plattan till ursprunglig nivå i överenskommelse med kunden så att produktionen kunde gå vidare utan problem. Hela arbetet tog 21 dagar.