Referens Allhallen – Ishall

Kundsituation och bakgrund

Skå IK’s hemarena hade stora problem med rinkens golv. På grund av sättningsproblem i byggnaden hade delar av rinkens golv sjunkit med över 10 centimeter.

Att spola en ishall är ett hantverk, är isen för tjock blir den mjuk på ytan – något som inte uppskattas av åkare på isen. Är isen för tunn skär skridskor igenom den och det måste såklart undvikas.

En ishall med så pass stora höjdskillnader inne i rinken som i Allhallen, märker av problemet när isen ska spolas. För att få en plan is krävs det mycket mer vatten i de svackor där rinken är som lägst. Förutom att det försvårar underhåll av isen, skapar det dessutom ytterligare tyngd på ishallens golv, som riskerar att sjunka ytterligare.

Allhallen med is

Kundalternativ

Ett alternativ hade varit att gjuta om hela rinken, så att den åter igen blev plan. Det hade däremot inte löst kärnan till problemet, nämligen sättningsproblemen som berodde bland annat på att lerig silt under byggnaden konsoliderats. Lösningen hade alltså bara varit tillfällig.

Ett annat alternativ hade varit att påla marken inne i ishallen. Förutom att pålningen i sig hade tagit många veckor hade hela rinken behövts demonteras och hela golvet, inklusive kylsystemet, behövts tagits bort. Kostnaderna hade varit mycket omfattande.

Varför valde kunden Geobear över alternativen?

Allhallen valde att använda Geobears metoder för att lösa problemen i ishallen. Lösningen innefattade både det grundläggande problemet, nämligen svag mark som sjönk och som med Geobears metod stabiliserats så att fortsatta sättningar undviks. Samt lösning till problemet med en ojämn rink, som genom golvlyft återställdes till önskad nivå.

Med Geobears metod genomfördes injektering genom isrinken mellan kylslingorna i golvet. Det innebar att Allhallen undvek alla extra kostnader och bekymmer som uppkommit om golvet behövts brytas upp.

Geobears lösning och slutresultatet

Geobear genomförde golvstabilisering och lyft i Allhallen för åtgärda sättningsproblemet, samt återställa golvet till önskad nivå.

Geobears lösning innebar injektering av geopolymerer under betongplattorna i ishallen, genom små hål i plattorna. Den snabbt expanderande och mycket hållfasta geopolymeren stabiliserade och lyfte isrinken. Arbetet genomfördes på fyra arbetsdagar, samtidigt som övrigt underhåll pågick i ishallen.

Geobear stabilisering Allhallen

Geobears stabilisering av Allhallen

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.