Överlevde huset den extremt torra sommaren? Skönt! Tyvärr hade inte alla villaägare samma tur i år, då den ovanligt varma sommaren gjorde att många hus drabbades av sättningsproblem. Värst drabbades hus byggda på lerjord, då värmen gjorde att den torkade ut och krympte i volym.

Nästa prövning för huset är hösten. Hösten innebär nämligen ökade nivåer av nederbörd, med andra ord mer regn och blötare mark. Lerjordarna som krympte i somras, kan svälla igen (tyvärr sällan så pass att drabbade byggnader återgår till normaltillståndet). Olika typer av mark hanterar ökade flöden av vatten olika. Jordmån som är grövre, bestående av mycket sand och grus är inte lika drabbade av förändrad volym – alltså de krymper och sväller inte lika mycket. Men de är istället mer känsliga för att spolas bort av flödande vatten.

 

Kan regn orsaka sättningar - gräsmatta

 

Om huset inte drabbas av extrema vattenmängder, är det inte troligt att marken spolas bort under fötterna på dig. Vad som däremot är lätt att missa är vattnets förmåga att göra detta över tid. Om du har stuprör som slutar intill fasaden, utan avrinning bort från huset kan det bidra till framtida sättningsproblem. Av erfarenhet vet vi att det många gånger är hörnen på ett hus som drabbas värst av sättningar. Alltså där vi allt som oftast leder ner våra stuprör. När vi ändå pratar om stuprör är det en god idé att rengöra dessa inför hösten. Om det blir stopp i hängrännorna vet du inte var du får oönskade vattenflöden.

 

Sättningsproblem vid regn

 

“I stora delar av Sverige kan nederbörden komma att öka med upp emot 30 procent vid slutet av detta sekel. Detta får direkta konsekvenser för markens geotekniska egenskaper och byggbarhet.” enligt SMHI.

Sverige har drabbats av översvämningar de senaste åren, på grund av kraftiga regn och omfattande snösmältning. Oavsett anledningen till ökade vattenflöden kan vi konstatera att de utgör en ökad risk för att drabbas av sättningsproblem.

Vattenflöden som vi kan kontrollera

Vi kan inte alltid skylla på naturen, eller klimatförändringar när det kommer till sättningar till följd av bortspolning av material. En väldigt vanlig orsak till sättningsproblem är att ett rör sprungit läck. Det kan vara en in- eller utgående vattenledning, avloppsledning, eller hål i dräneringen. På sikt kommer detta leda till att marken runt omkring rören försvagas, eller att hålrum skapas. Detta i sin tur minskar markens förmåga att bära upp huset – som sjunker, och du drabbas av sättningsproblem.

Så inför hösten rensa hängrännorna, kolla avrinningen och börjar rören bli gamla kanske det är dags att kontrollera dessa med för säkerhets skull.