Kunden kontaktade Geobear angående byggnationerna av en skyskrapa med underjordiskt garage. Skyskrapan med blivande bostadslägenheter var en del av den andra etappen av investeringen av Mogilska Tower i Krakow. Projektet krävde förbättringar för det planerade underjordiska tvåvåningsgaraget på grund av dåliga geotekniska förhållanden, hög grundvattennivå och ett tjockt hårdpackat gruslager. Schaktbotten låg på 11,5 meters djup med grundvattennivå 3 meter från markytan.

 

Utmaning

Tätning av sponten var felaktigt utfört på flera ställen. Sponten var ungefär 15 meter lång och grundvattnet hade börjat läcka genom spontlåsen eftersom de inte hade svetsats på rätt sätt vilket utgjorde en problematik vid gjutningen av betongplattan i schaktet. Glapp mellan spontlåsen på upp till 10 centimeter och mellanrum mellan spontplankorna på över 40 centimeter genererade i högt vattentryck i gropen. . Det tjocka gruslagret orsakade deformationer på sponten samt lossning av spontlåsen. Med så djupa schakter och en hög grundvattennivå hade entreprenören stora utmaningar att schakta utan att riskera översvämning i gropen. 

 

 

 

Föreslagen åtgärd

Injektioner med geopolymer tätade båda sidor av spontlåsen. Totalt tätades 7 stycken spontlås, vilket möjliggjorde att arbetet i gropen fortskred. Injektionerna utförda före och efter schaktningen möjliggjorde en effektiv och permanent hämning av inflödet av grundvatten. Härdningstiden för blandningen var från några till flera sekunder.

 

Fördelar för kunden

Geobear erbjuder högeffektiva lösningar för sponttätning. Injektering med geopolymer stoppar eller minskar läckage. Med vår teknik kunde de outförspådda förseningarna som troligen uppstått i bygget av flerbostadshuset förhindras. Entreprenören och investeraren sparade tid samt finansiella resurser.  

Liknande projekt

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.