Sammanfattning  

Geobear fick uppdraget att leverera markförstärkningar på flera platser i ett handels- och industriområdet Woodfields i Bury som ligger utanför Manchester i Storbritannien. Platsen hade blivit kraftigt böljande och det krävdes en lösning för att stabilisera tillfartsvägen, parkeringen och serviceområdet. Den nuvarande platsen byggdes på 1990-talet där det tidigare varit en soptipp belägen. Ett antal rapporter sammanställdes från byggnadsingenjörer och ett markundersökningsföretag som innefattade provborrning, penometertest och dräneringsundersökningar.

Resultaten av dessa rapporter och en visuell undersökning avslöjade att det under hela platsen hade skett dålig packning av plattan på grund av konstruktionen på ett område som har varit föremål för en historisk, slumpmässigt djup deponi. Borrhålsdata indikerade att deponin var mellan 3 till 6 meter djup. Med tanke på dess heterogena karaktär var området utsatt för icke-linjära förskjutningar och vågor när det belastades. Följaktligen skedde uppenbara sättningar över parkeringen vilket skapade gropar under perioder av blött väder och marken sjönk under hjulen på parkerade fordon.

Serviceområdena hade sättningar som påverkade lastbryggor och tillfartstrappor. Tillståndet för dessa områden och omfattningen av sättningen utgjorde ett hälso- och säkerhetsproblem på grund av den höga användningen av området. En ytterligare bidragande faktor var att smuts- och ytvattendräneringen hade defekter, på parkeringplatsen hade uppenbara vågliknande kullar uppstått längs dräneringsbanan.

 

Alternativ för kunden

Den traditionella lösningen för platsägaren var att schakta ut den befintliga konstruktionen, byta ut fyllnadsmaterialet på ett större djup och installera nya vägytor och gångbanor. Woodfields är ett välbesökt köpcentrum utanför staden med stora butikskedjor på plats, prognosen till de omfattande byggnadsarbetena var otänkbar.

 

 

 

Geobears teknik 

Geobear använder en injektionslösning för geopolymer för att förbättra svag och skadad mark, fyllning och underlag. I detta projekt arbetade Geobear med kundens design vad gäller djup och yta för att behandla och valde geopolymertyp och mängd att injektera. I det här fallet täckte designen 5 576 kvadratmeter av parkeringen och rondellen vid infarten. Teknikerna injekterade huvudsakligen material på 1 meters djup för att behandla till 1,5 meter. En del av rondellen injekterades på 1 och 2 meters djup. Vidare krävde lastbryggan på serviceområdet, som används för lastning och lossning av lastbilar, tomrumsfyllning och lyft för att återställa den till en plan yta.

 

 

 

Den tekniska designen för behandlingen av parkeringen skulle kräva att Geobear sprutar in specialiserat geopolymermaterial till ett djup av 2 meter på somliga platser. Detta behandlingsdjup krävdes på grund av förekomsten av deponin och markens svaghet. Injekteringsprocessen skulle innebära borrning till erforderligt djup och penetration av ett förskuret stålrör som överför Geobears tvåkomponentslösning geopolymer till det erforderliga djupet. Geopolymeren pumpas direkt från Geobears lastbil i anslutning till eller inom 80 meter från injekteringsplatsen. Geopolymerens kemiska process sker på plats. Den skapas genom att kombinera två komponenter som injekteras genom stålrören och skapar en kemisk reaktion som resulterar i att geopolymeren expanderar och skapar ett tryck i marken och komprimerar befintlig mark eller fyllning.

 

 

 

Injektionsprocessen följer samma mönster för olika vertikala djup, allt med 1 meters intervall. Rondeller vid infarten, som krävde behandling upp till 2 meter, skulle kräva 2 injektioner per injekteringsplats. Hela området som behövde förbättras var markerat i ett rutmönster med en horisontell matris på en meter. Varje punkt på matrisen var föremål för det erforderliga injektionsdjupet. När det gäller lastbryggan på servicegården, injekterade Geobear material på 1 meter centralt under behandlingsområdet och använde lasermonitorer för att dokumentera lyftet. Med hjälp av ett annat geopolymermaterial kunde vi lyfta lastbryggan 150 millimeter till dess referensnivå.

Geobears arbete på platsen tog sju veckor att slutföra. När ett område väl har behandlats kan det lämnas direkt tillbaka till platsoperatörerna för fortsatt användning. Detta innebar att antalet kunder knappt påverkades av våra arbeten. Endast 6 till 12 parkeringsplatser skulle begränsas medan arbetet avslutades. Verifieringen av arbetet slutfördes av kunden med hjälp av ett CBR-test (California bearing ratio) som mäter markens bärighet.

Liknande projekt

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.